Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

                                   

  Webbutik                        Mässor                                       Bli medlem                   Ungdomssektionen             Nyhetsarkivet 2018                    Broschyr Värna dina tamdjur   Fakta & YouTube                   Aktuell litteratur


Publicering 2018-04-23 tid: 19:51:38

Folkaktionen var med i Östersund 

Fokus på det svenska kulturlandskapet. 

Det nordsvenska kulturlandskapets framtid
- natur- och kulturvärden som grund och drivkraft för regional utveckling har ägt rum
Östersund nu den 19/20 april och våra representanter har varit Eva Sahlin och i panelen föreläsare finns Kristian Olofsson från fäbodbrukarnas riksförbund.

Konferensen handlade om fäbodbruk, öppna landskap, kulturarv, samernas historia och arbete framåt, och mycket mera. Många föreläsare som fick var sina 15 min att presentera sitt intresseområde. På plats fanns också en från kulturdepartementet och en från näringsdepartementet. 

Vi fick höra vikten om att behålla landskapen öppna och betets betydelse för att bevara miljön och hotade arter i skog och mark, vandringsvägar för renarna, samt fäbodarnas kreaturs vandringar där de får vandra fritt. Kristian Olofsson tog upp om rovdjurens skador om utebliven ersättning, trots löfte sedan 15 år tillbaka, hur djuren på bete har större vaksamhet. Hur ska de bli med fäbodarna då antalet minskar drastiskt från ca 200 till ca 150 st nu, beroende på lönsamhet, krångligt regelverk och rovdjuren. Hur kan man väcka intresset för detta kulturarv? 

Vi fick insyn i hur det fungerar i Schweiz (ej med i EU) och i Österrike, deras fäbobruk som är privata, statliga och kollektiva. 176 getter från 15 olika gårdar mjölkas 2 ggr dygn, inga problem att få arbetskraft, kanske mycket beroende på lönen, ca 30 000 i månaden, staten är måna om bönderna, men de va inget latmansgöra ena veckan gjorde en ost å andra va de att passa getter så rullade de runt 100 dagar om året på fäbodbete. Getterna gick där inte kor och ungdjur kunde gå. Schweiz ungefär lika stort som Sverige men ett otroligt levande land, har ca 6000 fäbodar och Österrike har ca 10000 st. Dom har avsättning på deras produkter via turism. Hemsida zalp.ch

Vi fick av Eldrimner information om utbildningar och informationsmaterial och Bodil är en eldsjäl i verksamhetens utveckling och framtid, duktig på att berätta om vad som varit. Hemsida eldrimner.com. Tor Norrman berättade om sin passion för getter och företaget Skärvången som gör ost i alla sorter. Thorsten Laxvik berätta om sitt Bullerbyprojekt. Länsstyrelsen i Jämtland berättade om sina uppdrag i att bl.a. behålla kulturlandskap m.m. Jörgen Andersson om sitt fjällbete och några till. Konferensen hade en duktig ordförande i Hjalmar Croneborg en i nätverket som ordnat med konferensen. Delar av dagarna jobbades det i små grupper, med hur ska man göra för att nå målet? Attityder, samverkan, ekonomi, tillgänglighet, vidareutveckling, regelverk, kunskap mm. visas senare i kompendium. 

Rapport från

Enligt Eva Sahlin, ett bra och givande konferens, men saknade mer av rovdjursfrågorna.


 

Publicering 2018-03-05 tid: 11:39:44 Läs vidare här»

Folkaktionen till Sigtuna 

Rovdjursmöte och workshop

Rapport från Tobias Albinsson riks

 


Publicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte Läs mera här»


Uppdaterad artikel från konferensen Järperuds bygdegård/Värmland 2017/11/2

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden" Läs mera här»


Publicering 2017/11/13 tid: 13:07:24 Länk till Arvika ny

Konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden.  Läs mera»


Publicering 2017/10/09 tid: 09:48:03 länk till website» 

  

Folkaktionen till Tullgarn 2018

Äntligen tillbaka!

Boka in den 25–27 maj 2018 i kalendern – då är Swedish Game Fair tillbaka på Tullgarns Slott.

Tullgarns slott ligger vackert och centralt beläget på en udde mitt i Tullgarnsviken. Här har naturen, jakten och fisket alltid stått i centrum. Vi har ett rekordstort intresse för Swedish Game och redan nu kan vi lova att det kommer bli den största mässan som arrangerats på Kungliga Tullgarn.

Huvudprogrammet är klart och det hittar du här»

Folkaktionens egen webbutik , gör ett besök här» eller klicka på texten ovan